Password Generator

download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)

passwordgenerator.jpg

alternatywy.png

PWGen download: najnowsza wersja (wersja zip nie wymaga instalacji, typ portable, dostępne spolszczenie)

generuje hasła, może wygenerować jednocześnie 100 haseł

PassworG download: najnowsza wersja (nie wymaga instalacji)

generuje i testuje hasła

PasswordGenData opublikowania: 18 sierpnia, 2009
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia, 2014
Sebastian Wolszlegier - admin bloga traxter-online.net